Jak je již u ESN VSE Prague dobrým zvykem, i v roce 2019 přišla naše organizace s dalším bilaterálním výměnným programem. Tyto mají především budovat či posílit vztahy mezi reprezentanty spolků s obdobným zaměřením a v neposlední řadě rozvinout neformální přátelské vztahy, které mohou být v budoucnu využity nejen v rovině osobní, ale například i businessové/profesní. Naším partnerem tentokrát byli členové studentské organizace CEFA UNI ANDES (Consejo Estudiantil de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes, na instragramu @cefauniandes). Universidad de los Andes sídlí v hlavním městě Kolumbie Bogotě a je jednou z předních univerzit Latinské Ameriky v hned několika univerzitních oborech.

Úvodem je třeba jistě poděkovat všem našim partnerům, bez kterých by se programy tohoto typu mohly konat jen velmi těžko. Děkujeme tedy především vedení Vysoké školy ekonomické, jmenovitě paní rektorce prof. Haně Machkové, která ve svém volném čase přišla kolumbijské studenty přivítat a představit jim naši školu, programy a spoustu dalších zajímavostí. Dík patří také společnosti Avast a její nadaci Avast foundation, která podporuje a spolufinancuje celou řadu velmi užitečných projektů a aktivit. Mezi nimi například aktivity vedoucí k lepšímu modernímu vzdělání 21. století, k zlepšení podmínek hendikepovaných či k budování komunit během mezikulturních výměn. I společnosti Avast a jejímu nadačnímu fondu Avast foundation tedy velmi děkujeme!

Jak již samotný, výše zmíněný, popis projektu napovídá, byl program rozdělen na dvě hlavní části. V části první se čeští studenti starali o studenty kolumbijské v České republice a v té druhé odcestovali čeští studenti do Latinské Ameriky. V první části programu se ESN VSE Prague snažila protistraně představit především českou kulturu, zvyky, tradice, historii a historické památky, ale také největší hráče českého businessu a technologického trhu. Členové spolku CEFA UNI ANDES tak měli možnost navštívit mimo centra Prahy také Český Krumlov, Kutnou Horu či hrad Karlštejn. Z důležitých firem a institucí studenti viděli interiéry společnosti Avast, výrobní haly ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi, společenské a historické prostory Ministerstva zahraničních věcí a ČNB. Takto bohatý program byl uskutečněn jen a pouze díky podpoře našich partnerů.

Po ukončení první části programu se role obou týmů vyměnily a členové našeho spolku odcestovali do Bogoty. Měli jsme možnost účastnit se akademických i firemních workshopů, které byly většinou zaměřeny na oblasti technologického průmyslu a zemědělství (dvě velmi důležité složky kolumbijské ekonomiky). Navštívili jsme také lokální výrobce kávy, zažili projížďku na koních po hřebenech And a poznali historii měst Bogota, Medellín či Santa Fé de Antioquia. Opomenout nelze ani návštěva prezidentského paláce a velmi krátké setkání s viceprezidentkou Kolumbie Martou Lucií Ramiréz (viz foto).

The Gloria Project přinesl oběma stranám nejen obrovské penzum zkušeností v organizaci takto velkého projektu, ale také spoustu krásných zážitků, vědomostí a v neposlední řadě pevná přátelství.