Co je ESN | Erasmus Student Network ČR | Buddy System a ESN | Projekty


Co je ESN

Erasmus Student Network (ESN) je jedna z největších mezioborových studentských organizací v Evropě. ESN esnbyla založena v roce 1989 a jejím hlavním cílem je podpora a rozvoj mezinárodních studentských výměn ve smyslu „students helping students“. Působí na úrovni vysokých škol a ročně pomůže kolem 190 000 studentů. ESN pomáhá vytvářet prostředí pro zlepšení flexibility studijních podmínek a nabídnutí široké škály možností mobilit (od výměnných pobytů, přes stáže a kulturní výměny). Nabízí mezinárodní zkušenosti nejen pro studenty. Skládá se z 489 sekcí – studentských organizací, které působí při vysokých školách ve 37 zemích světa. Síť ESN se neustále rozšiřuje a je organizována na mezinárodní (ESN AISBL), národní (ESN CZ) i lokální úrovni (ESN VŠE Praha – Buddy System). Pro více informací navštivte esn.org.


 

Erasmus Student Network ČR

 Erasmus Student Network Česká republika (ESN CZ) spojuje a podporuje lokální sekce v České republice, které pomáhají zahraničním studentům, kteří přijíždí studovat na české univerzity. ESN CZ je nezisková a apolitická organizace, která podporuje studenty podle principu Studenti Pomáhají Studentům. Všechny sekce v České republice pomohou kolem 5000 mezinárodním studentům každý rok. Pro více informací navštivte www.esn-cz.cz.
esn-cz_noback


 

Buddy System a ESN

Buddy System vznikl v roce 1998 na VŠE, aby pomáhal zahraničním studentům, kteří na univerzitu přijedou. V roce 2002 byl přijat jako člen mezinárodní studentské organizace Erasmus Student Network. Oficiální jméno se tím změnilo na „ESN VŠE Praha – Buddy System“ (česká verze) nebo „ESN VSE Prague“ (anglická verze). Naší organizaci členství přineslo zvýšení kredibility, výrazné zlepšení poskytovaných služeb pro české i zahraniční studenty. A v neposlední řadě i možnost mezinárodní spolupráce a mezinárodního rozvoje členů Buddy Systemu.


 

 Projekty

ESN v rámci svého působení zaštiťuje několik projektů. Mezi ty nejdůležitější patří: