Povinnosti a radosti

Od Tvého koordinátora z řad ESN VSE Prague obdržíš podrobný „návod“ k buddíkování emailem, níže najdeš to základní:

Tvým úkolem je splnit tyto základní povinnosti:

 • se studentem navázat kontakt před jeho příjezdem (tj. kontaktovat ho, zodpovědět případné dotazy, zjistit a ověřit si datum a místo příjezdu) – studenti přijíždějí obvykle 5 a méně dnů před začátkem OW, ale může přijet již mnohem dříve; na to musí být český buddy také připraven
 • potvrdit datum příjezdu koordinátorovi z ESN VSE Prague – vyplnit Arrival info v Buddy IS
 • studenta vyzvednout na letišti/nádraží/místě příjezdu
 • odvést na kolej/místo ubytování (ubytování na koleji je předem domluveno, je možné přijet v kteroukoliv dobu, o víkendu či v průběhu noci)
 • vyřídit na koleji potřebné formality (podepsání smlouvy, zaplacení kolejného u Exchange studentů, vyplnit formulář pro cizineckou policii…)
 • zajít na cizineckou policii/Ministerstvo vnitra, v případě, že buddy nebydlí na koleji (kolej přihlásí zahraničního studenta)
 • doprovodit do školy, vyřídit potřebné formality na příslušném oddělení a zaregistrovat se, vyzvednout identifikační kartu, vysvětlit fungování menzy, knihovny a počítačů (v rámci Orientation Weeku), zaregistrovat se v ESN VSE Prague, provést po škole, vysvětlit kopírování a tisk
 • vysvětlit, jak funguje MHD a vyřídit průkaz na MHD
 • poskytnout základní informace týkající se orientace v Praze (jak jezdit po Praze, jak telefonovat)
 • poskytnout pomoc zahraničnímu studentovi v případě potřeby, zejména pak při jednání s úřady
 • první nákup základních věcí a potravin
 • po celou dobu se řídit pokyny organizátorů ESN VSE Prague
 • pomoci studentovi při vystěhování z kolejí na konci semestru

Nezapomeňte:

 • ujistit se o tom, že máte přesné údaje o příjezdu vašeho studenta, a že se poznáte (před příjezdem si vyměňte telefonní čísla, fotografie, připravte si ceduli se jménem vašeho buddyho)
 • ujistit se, že víte, v jakém programu váš student studuje a kde bydlí
 • v rámci možností se svému studentovi opravdu věnovat prvních pár dní po příjezdu – představte si sebe v jeho kůži a podle toho se zařiďte

Může se stát, že zrovna váš student bude mít problémy získat víza, a tak se jeho plánovaný příjezd posune. Vzhledem ke zkušenostem z minulých semestrů je nutno s touto alternativou počítat.

Ubytování studentů:

 • všichni jsou ubytováni na Jarově (Jarov F, G nebo Jarov I.)
 • studenti se mohou ubytovat zpravidla pár dní před začátkem Orientation Weeku (přesné datum se dozvíte – pokud váš buddy přijede dříve, musíte to nahlásit na koleje: ubytovani@vse.cz)
 • všechno je zařízeno, student může přijet kdykoliv, večer i o víkendu, stačí ohlásit jméno na vrátnici

Administrativní záležitosti, které je nutno zařídit:

 • zajít se zaregistrovat do příslušné kanceláře OZS, CESP, aj. programů
 • vyzvednout si hotovou ID kartu během orientation weeku
 • průkazka na MHD – zahraniční student obdrží nejdříve během 1. dne Orientation Weeku potvrzení o studiu a žádost o vydání průkazky pro časovou jízdenku, český buddy by je měl doprovodit na příslušné výdejní místo DPP, kde si o časovou jízdenku požádají
 • vyřídit povolení k pobytu na Ministerstvu vnitra nebo cizinecké policii (v závislosti na národnosti vašeho buddyho)

Registrace předmětů a jiné studijní záležitosti:

 • pro zahraniční studenty platí jiná pravidla než pro studenty české, registrace probíhají jinak, nabídka kurzů je omezena
 • veškeré dotazy v této záležitosti by měli zahraničnímu studentovi zodpovědět na OZS, resp. CESPu, vy se o to starat nemusíte

Používání menzy, knihovny, počítačových studoven:

 • menza – pro všechny zahraniční studenty platí to samé co pro české studenty; systém je stejný a na vás je, abyste jim ho vysvětlil
 • knihovna – bylo by vhodné, kdybyste jim vysvětlili způsob fungování, protože místní osazenstvo ne vždy umí anglicky a tudíž ne vždy je schopno jim poradit
 • počítačové studovny – PC v angličtině jsou dostupné v knihovně, instruktáž neprobíhá

Radosti

 • možnost účasti na některých výletech a akcích, které ESN VSE Prague pořádá pro zahraniční studenty
 • možnost být zvolen nejlepším buddíkem
 • pravidelné informace o našich aktivitách
 • užít si semestr v mezinárodním prostředí
 • 10 b. do výběrového řízení pro výjezd do zahraničí

Big Buddy Book

Na tomto místě si můžete stáhnout největší, nejkompletnější a také nejužitečnější studentskou příručku, kterou vyrobili čeští studenti pro zahraniční studenty přijíždějící studovat do České republiky (a nejen pro ně)!