Úvod k fundraisingu | O ESN VSE Prague | Co nabízíme | Co očekáváme


Úvod k fundraisingu

Děkujeme za Váš zájem o sponzoring ESN VSE Prague. V sekci fundraising můžete najít základní informace o fundraisingu naší studentské organizace. V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o navázání spolupráce nás neváhejte kontaktovat na adrese fr@esnvseprague.cz.

Níže uvedené možnosti spolupráce jsou pouze nastíněné možnosti. Pokud máte představu o něčem konkrétním, jsme otevřeni Vašim návrhům.


O ESN VSE Prague

ESN VSE Prague je dobrovolnická studentská nezisková organizace působící na VŠE. Od roku 1998, kdy byla založena, spojuje studenty, kteří dobrovolně ve svém volném čase zlepšují mezinárodní prostředí na českých univerzitách. Podporujeme setkávání a kontakty mezi českými a zahraničními studenty, pomáháme zahraničním studentům, aby byl jejich pobyt v České republice bezproblémový a zábavný. V roce 2002 jsme se připojili k mezinárodní organizaci Erasmus Student Network (ESN), jež spojuje více než 350 000 studentů z celé Evropy.

ESN VSE Prague:

 • se stará o přijíždějící zahraniční studenty a pomáhá jim s orientací v novém prostředí;
 • nabízí různé sociální aktivity pro české a zahraniční studenty;
 • spolupracuje se zahraničními sekcemi ESN (Erasmus Student Network);
 • je ve styku s více než 1 000 zahraničních studentů každý rok;
 • má přístup k více než 14 000 studentů v celé České republice;
 • disponuje týmem studentů, kteří jsou velmi dobře jazykově vybavení, mají zkušenosti se studiem v zahraničí a prací v mezinárodních týmech a mohou být Vašimi budoucími zaměstnanci.

Naše cíle:

 • pomoci zahraničním studentům v novém prostředí;
 • přiblížit zahraničním studentům Českou republiku a její kulturu;
 • vytvořit prostor pro sblížení českých a zahraničních studentů, umožnit jim navázat dlouhodobá přátelství;
 • dát českým studentům možnost zakusit mezinárodní atmosféru a podpořit jejich znalost cizích jazyků;
 • v rámci našich zahraničních projektů (International Week Prague) se snažíme ukázat zahraničním studentům české business prostředí.

Pokud byste rádi zjistili více o naší organizaci, podívejte se do sekce Kdo jsme.


Co ESN VSE Prague svému partnerovi nabízí

Proč sponzorovat ESN VSE Prague? Kromě toho, že pomůžete podpořit dobrou věc (viz naše cíle), může mít pro Vás spolupráce s námi i zajímavé výhody:

 • Přístup k zahraničním i českým studentům, o které se staráme, tak i k našim členům.
 • Prezentaci Vaší firmy všude tam, kde je ESN VSE Prague:
  • na chodbách VŠE;
  • v kanceláři ESN VSE Prague;
  • na webových stránkách ESN VSE Prague;
  • na ESN kartách, které jsou distribuovány mezi studenty v rámci celé ČR;
  • na tištěných materiálech;
  • na našich mimoškolních aktivitách.
 • Možnost prezentace vlastních služeb a výrobků:
  • na informačních schůzkách ESN VSE Prague;
  • každý semestr na N2N party;
  • v rámci prezentací univerzit.

Co ESN VSE Prague od svého partnera očekává

Finanční či věcnou podporu programu, například v níže uvedených podobách:

 • Nation 2 Nation parties
  • Organizujeme jedny z největších studentských párty v Praze. Nabízíte služby, které je možné dobře prezentovat na párty, jako třeba kadeřnickou show, malování henou, taneční školu nebo něco podobného? Když zpestříte naši party, bude to pro Vás skvělá příležitost se prezentovat před velkým množstvím mladých lidí!
 • Samostatné projekty
  • ESN VSE Prague realizuje celou řadu samostatných projektů, jejichž cílem je podpořit studentskou mobilitu. Jedná se například o International Week – týden, kdy na naší univerzitu přijede cca 20 studentů z Evropy a Asie, kdy je jim přiblížena česká kultura a ukázána tradiční česká města. Druhým velkým projektem je Soccer Day – celodenní fotbalový turnaj pořádaný pravidelně 8. května, zvláštním hostem je organizace OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům).
 • Běžný provoz ESN VSE Prague
  • Během celého roku organizujeme mnoho akcí pro české i zahraniční studenty a s tím jsou spojeny významné náklady. Běžný provoz tedy můžete podpořit jak finančním obnosem, tak i například užitečným zařízením (tiskárna, monitor atd, dle naší aktuální potřeby a Vašich možností).