Předtím, než se přihlásíš…: | Proces registrace | Kdy a kde by ses měl zaregistrovat | Kritéria přidělení Buddyho


!!! Registrace budou spuštěny až do 24. prosince 2023 23:59 !!!

Předtím, než se přihlásíš…:

Zahraniční studenti přijíždějí již 1-2 týdny před začátkem semestru (datum je orientační, někteří studenti mohou přijet o několik dní dříve/později), neboť mají týden před začátkem školy Orientation Week. Právě v této době potřebují svého buddyho nejvíce. Jelikož je přihláška závazná, přihlas se, prosím, jen tehdy, pokud budeš moct být svému buddymu k dispozici v Praze již od daného termínu. Pokud zjistíš, že se o Buddyho nemůžeš z jakýchkoliv důvodů postarat, dej nám ihned vědět na info@esnvseprague.cz nebo napiš svému koordinátorovi. Kontakt na něj najdeš v BuddyISu.


Proces registrace

Registrace probíhá skrze náš informační systém BuddyIS. Pokud nemáš vytvořený účet, je potřeba se nejprve registrovat (registruj se ve sloupečku Local students). Vytvoření účtu v BuddyISu neznamená, že ses přihlásil o Buddyho. Nesmíš zapomenout vyplnit i samotný registrační formulář. Ten najdeš po přihlášení v sekci na hlavní stránce v jedné z barevných dlaždic. Ujisti se ale, že je přihlašování o buddíky otevřené. Přihlášky totiž neakceptujeme během celého roku, ale jen v určitých měsících.

Pokud sis vytvořil nový účet, nezapomeň před samotnou přihláškou dovyplnit svůj profil. Vyplň tam své jméno, příjmení, a všechny ostatní potřebné informace.

Při vyplňování přihlášky o Buddyho budeš zadávat informace o sobě, abychom tě mohli identifikovat. Dále vyplníš své preference, na základě kterých ti přiřadíme toho nejvhodnějšího Buddyho. No a také nám napíšeš krátkou motivaci, na základě které uvidíme, jestli ti vůbec Buddyho přidělíme. Tato motivace je pro nás důležitá, jelikož chceme, aby Buddyho dostali pouze ti studenti, kteří o něj mají opravdu zájem. Tato motivace je také hodnocena, tak si na ní dej záležet.


Kdy a kde by ses měl zaregistrovat

Do BuddyISu se můžeš zaregistrovat prakticky kdykoliv. Podat přihlášku o Buddyho lze však pouze v určitém období. Typicky to bývá na konci semestru. Sleduj proto informace, abys toto okno neprošvihl. Aktuální informace můžeš najít v sekci Důležité termíny. Nenechávej přihlášení do Buddy Programu až na poslední chvíli, již mnohým se tato taktika nevyplatila. S každým přihlášením získáváš body navíc a tím se zvětšuje šance k přidělení Buddyho.

>>>>Vstup do systému nalezneš ZDE<<<<

PROBLÉM se systémem? V případě, že bys měl/a problém s uložením své přihlášky, napiš nám na bp_team@esnvseprague.cz a my ti s tím pomůžeme!

POZOR: Body za účast v Buddy Programu lze získat nejpozději v semestru, který předchází výběrovému řízení! Pokud se tedy hlásíš na výjezd, výběrové řízení probíhá zpravidla během února (pro 2. ročníky bakalářského studia je to jinak). Pokud tedy chceš vyjet například v LS 26, výběrové řízení probíhá už o rok dříve, tedy únor 2025 (LS 25). V takovém případě tedy potřebuješ získat body nejpozději během ZS 24, aby ti již byly započteny do výběrového řízení.


Kritéria přidělení buddyho

Proces přidělení Buddyho se dá rozdělit na 2 pomyslná kola. V prvním kole se nejprve vybere počet českých studentů tak, aby odpovídal počtu studentů zahraničních. V tom druhém se pak vytvářejí páry – tedy se přiřazují čeští a zahraniční studenti dle vyplněných kritérií.

Proces přidělování je automatický a probíhá na základě bodového systému. Počet bodů je generován z databáze a údajů z přihlášek. Konkrétní zahraniční student je opět přidělen počítačem dle zadaných kritérií.

První kolo výběru

Standardně se přiděluje jeden Buddy (zahraniční student) k jednomu Buddíkovi (českému studentovi). Málokdy se však stane, že přijede stejný počet studentů jako je těch, kteří o ně zažádali. Z toho důvodu se musejí vybrat ti, kteří Buddyho dostanou. To probíhá na základě několika kritérií. Studentům jsou následně přiděleny body, ze kterých je sestaveno pořadí. Studenti s nejvíce body pak Buddyho získají. Kritéria, které se berou v potaz:

 • v jakém semestru student studuje
 • zda-li student již Buddyho dříve měl
 • zda-li student již byl na výměnném pobytu v zahraničí
 • zda-li byl student neúspěšný v předchozím výběrovém řízení
 • motivace studenta

Studenti obdrží v průběhu ledna (v 2. polovině srpna) emailem vyrozumění o přidělení či nepřidělení Buddyho. Vybraní studenti následně obdrží od svého ESN koordinátora další informace o průběhu „buddíkování“. Obdrží od něj konkrétní jméno a email svého zahraničního Buddyho, včetně podrobných instrukcí. Tak se student stává „Buddíkem“. Je pak již na něm, aby svého zahraničního Buddyho sám kontaktoval.

Druhé kolo výběru

Jestliže se student stane Buddíkem, přejde se k pomyslnému druhému kolu. V něm je mu na základě následujících kritérií přiřazen přijíždějící zahraniční student:

 • preferovaný druhý jazyk
 • preferovaná země studenta
 • preferovaná zahraniční univerzita
 • pohlaví studenta
 • jak často se chcete scházet
 • jak moc máte rádi párty
 • jak často byste chtěli cestovat
 • jak moc byste chtěli sportovat
 • preferovaný sport
 • preferovaný koníček

Jak je vidět, přiřazování probíhá na základě velkého množství kritérií. Snažíme se vyhovět všem uvedeným preferencím, abyste byli s výběrem maximálně spokojení. Nicméně ne vždy je možné splnit všechny preference! Pokud například 20 českých studentů uvede, že by chtěli studenta ze Švédska, ale těchto studentů přijede jen 10, je logické, že někteří dostanou studenta z jiné země. Věříme však, že se rádi postaráte o Buddíka z jakékoliv země.


Chceš-li se dozvědět více o Buddy Programu, podívej se sem.